Arrendaments | Figueras-Pinto, advocats - Santa Coloma de Farners
T.972 84 02 38 - 
content top

Arrendaments

Arrendaments.

Redacció de contractes d’arrendaments urbans i rústics.

Gestió dels arrendaments: gestió dels rebuts, gestió dels rebuts impagats, increment de lloguers, increment per obres.

Presentació i seguiment de procediments judicials de desnonament per falta de pagament o per qualsevol altre motiu.

Defensa dels arrendataris i dels propietaris: assessorament en casos d’increments de rendes i altres conflictes entre propietaris i arrendataris.

Arrendaments amb opció de compra.