Assessorament íntegra en matèria successòria. | Figueras-Pinto, advocats - Santa Coloma de Farners
T.972 84 02 38 - 
content top

Assessorament íntegra en matèria successòria.

  • Tramitació i gestió d’herències des de l’inici fins a la presentació de la liquidació de l’impost sobre successions i inscripció al Registre de la Propietat, en el seu cas.
  • Sol•licitud de certificacions davant el Registre Civil.
  • Sol•licitud de certificació d’últimes voluntats.
  • Confecció d’escriptures de manifestació d’herència.
  • Confecció de testaments i pactes successoris.