Declaracions d’hereus abintestat judicials i notarials. | Figueras-Pinto, advocats - Santa Coloma de Farners
T.972 84 02 38 - 
content top

Declaracions d’hereus abintestat judicials i notarials.

  • Sol•licitud de certificacions de defunció, naixement i matrimoni al Registre Civil corresponents necessàries per a preparar la demanda de declaració d’hereus o bé l’acta de notorietat davant Notari/a.
  • Demanda de declaració d’hereus abintestat davant del Jutjat.
  • Prova testifical en les declaració d’hereus abintestat.
  • Tràmit de publicació d’edictes en els diferents butlletins o diaris oficials.