Dret de la Propietat | Figueras-Pinto, advocats - Santa Coloma de Farners
T.972 84 02 38 - 
content top

Dret de la Propietat

Dret de la propietat

Expedients de domini, reanudació del tracte successiu, excessos de cabuda.

Alliberament de càrregues, usdefruits, fideïcomisos de substitució i de residu.

Segregacions, agrupacions, i agregacions.

Accions de protecció del domini.

Procediments interdictals o de tutela sumaria de la possessió.

Delimitació i fitació.

Accions reivindicatòries.

Accions negatòries i accions de constitució de servitud.

Hipoteques.