Separacions, divorcis i extinció de parella estable | Figueras-Pinto, advocats - Santa Coloma de Farners
T.972 84 02 38 - 
content top

Separacions, divorcis i extinció de parella estable

  • Assessorament i defensa judicial en processos de separació i/o divorci, ja siguin amistosos o contenciosos.
  • Conveni regulador del divorci o de l’extinció de parella estable.
  • Contacte amb altres professionals que puguin intervenir en el procediment: psicòlegs / es, mediadors, perits, detectius, gestors, etc.
  • Especialitat en el cas del trencament o extinció de la parella estable.
  • Extinció de condomini.